Геології та геофізики

Інститут геології та геофізики (Геологорозвідувальний факультет) заснований у 1951 році при Львівському політехнічному інституті. В 1957 році кафедри факультету увійшли до складу Нафтового факультету, а у 1964 році, після утворення Івано-Франківської філії Львівського політехнічного інституту, факультет був вдруге виділений в окремий структурний підрозділ. З 19.02.2015 року при факультеті утворену кафедру економічної геології, а Геологорозвідувальний  факультет реорганізовано у Навчально-науковий інститут "Інститут геології та геофізики". У інституті здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю "103 - Науки про Землю" освітніх програм (ОП) "бакалавр" та "магістр". За ОП "бакалавр" підготовка ведеться протягом чотирьох років, а за ОП "магістр" 1,5 року.

Ukrainian