Інститут нафтогазової інженерії

Інститут нафтогазової інженерії (ІНГІ) визначає профіль університету і здійснює підготовку фахівців для підприємств нафтогазового комплексу.

Тут проводять підготовку фахівців за спеціальностями «Нафтогазова інженерія та технології» (спеціалізації «Видобування нафти і газу» та «Газонафтопроводи і газонафтосховища») та «Гірництво» (спеціалізація «Буріння нафтових і газових свердловин»), які охоплюють практично весь комплекс науково-пошукових та інженерно-технічних завдань нафтогазової та інших галузей з питань буріння, газонафтовидобутку, транспортування і зберігання нафти, газу, нафтопродуктів тощо. За спеціальністю «Нафтогазова інженерія і технології» спеціалізації «Видобування нафти і газу» передбачено можливість надання освітніх послуг англійською мовою для іноземних студентів.

Навчальний процес на кафедрах інституту забезпечують 14 докторів наук, професорів, 47 доцентів, кандидатів технічних наук, 29 асистентів.

В інституті навчається переважна більшість студентів-іноземців із 38 країн світу (Анголи, Азербайджану, Гани, Еквадору, Іраку, Єгипту, Камеруну, Китаю, Нігерії, Туркменістану, Тунісу, Узбекистану й ін.). Щорічно студенти беруть участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях та форумах.

З червня 2010 року функціонує студентське відділення міжнародної організації SPE (спілка інженерів-нафтовиків). Студенти-члени SPE беруть активну участь в міжнародних нафтогазових конгресах, конференціях, та програмах.

Велику увагу інститут приділяє підвищенню якості практичної підготовки фахівців. Проводиться модернізація лабораторій, їх оснащення сучасними приладами й обладнанням. Результатом тісної співпраці із нафтогазовими підприємствами є нові навчально-дослідницькі лабораторії бурових промивальних рідин і тампонажних розчинів, які обладнані сучасними приладами. За участю фахівців інституту нафтогазової інженерії створено тренажерний буровий центр.

Студенти інституту мають можливість без відриву від основного навчання додатково отримати робітничі спеціальності – «Помічник бурильника» і «Оператор добування нафти і газу».

Випускники Інституту нафтогазової інженерії можуть працювати на таких посадах:

спеціалізація «Видобування нафти і газу»

інженер з розробки нафтових і газових родовищ, інженер з видобування нафти і газу, інженер з ремонту свердловин, інженер з дослідження свердловин;

спеціалізація «Газонафтопроводи і газонафтосховища»

інженер з експлуатації газових родовищ, інженер з експлуатації нафтопроводів, інженер з експлуатації газопроводів, інженер з експлуатації пунктів первинної підготовки газу;

спеціалізація «Буріння нафтових і газових свердловин»

інженер з буріння, інженер із закінчування свердловин, інженер з ліквідації свердловин, інженер з скерованого і глибокого буріння.

 

Інститут нафтогазової інженерії – це майбутня перспективна робота за здобутою спеціальністю у нафтогазовій галузі, яка забезпечує швидке кар’єрне зростання і високий рівень добробуту.

Українська