Привітання

 

Радий привітати Вас від імені Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - базового вищого навчального закладу нафтогазового профілю Міністерства освіти і науки України .

Університет має IV рівень акредитації і готує фахівців для нафтогазової та інших галузей народного господарства, офіцерів Збройних сил, кандидатів  та докторів наук, надає послуги з післядипломної підготовки та перепідготовки спеціалістів , в тому числі внутрішню та міжнародну сертифікацію персоналу нафтогазової промисловості, здійснює науково-дослідну, інноваційну та видавничу діяльність, міжнародне співробітництво.

Університет реорганізовано з Івано-Франківського інституту нафти і газу, який утворено в 1967 році на базі загально технічного факультету Львівського політехнічного інституту. Указом Президента  України у 2001 році університету надано статус Національного.

Місією Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу є: високоефективна діяльність у національному та міжнародному освітньо-науковому просторі з метою задоволення освітніх потреб особи, суспільства, держави та для забезпечення поступального розвитку нафтогазового комплексу і економіку України вцілому.

                Реалізація місії університету здійснюється на засадах дотримання головних принципів, до яких віднесено:

  • неперервність освіти, її системність та систематичність;
  • інноваційність змісту освіти;
  • єдність фундаментальності та фаховості змісту освіти;
  • корпоративність, партнерство, всіх учасників освітянської діяльності в університеті;
  • гнучкість освітянської діяльності;
  • наявність ефекту співнавчання (peer effect);
  • діяльність принципів навчання.

 В університеті навчалися і навчаються студенти з Китаю, В'єтнаму, Індії, Польщі, Білорусі, Росії, Литви, Молдови, Туркменістану, Йорданії, ряду держав Африки та інших.

За період існування університет підготував понад 45 тисяч фахівців. Майже 700 осіб професорсько-викладацького складу, з яких 90 - доктори наук, професори, більше 400  кандидатів наук, доцентів передають свої знання і багатий професійних досвід студентам.

В університеті     працює   19   Лауреатів Державної премії України в галузі науки і  техніки, понад  500 винахідників, 20 працівників, які мають Почесні звання України.       

Університет спрямовує свою діяльність на здобуття  міжнародного визнання, досягнення статусу дослідницького підвищення конкурентоспроможності серед передових навчальних закладів освіти. З 2004/2005 навчального року в університеті запроваджено кредитно-модульну систему організації навчального процесу у відповідності до Положень Болонської декларації.

Саме після закінчення нашого університету, перед молоддю відкривається перспектива отримання цікавої високооплачуваної роботи, творчого застосування практичних знань для ефективного вирішення складних виробничих і життєвих завдань.