Більше

Післядипломної освіти

Інститут післядипломної освіти – навчально-методичний, навчально-організаційний і науково-дослідний підрозділ ІФНТУНГ, створений для практичного втілення концепції вищої багатоступеневої інженерно-технічної освіти та неперервної фахової підготовки за всіма базовими спеціальностями університету. До складу інституту післядипломної освіти (ІПО) входять навчальний та методичний сектори, лабораторія комп’ютерної підготовки видань, тренажерний буровий центр. 

 
Гуманітарної підготовки та державного управління

 Інститут гуманітарної підготовки та державного управліннямІнститут  Інститут гуманітарної підготовки та державного управління Інститут гуманітарної підготовки та державного управління   Інститут гуманітарної підготовки та державного управління  Інститут гуманітарної підготовки та державного управління Інститут гуманітарної підготовки та державного управління. Інститут гуманітарної підготовки та державного управління . Інститут гуманітарної підготовки та державного управління

Економіки та менеджменту

Інститут економіки та управління в нафтогазовому комплексі створений в 2012 році шляхом об’єднання  факультету економіки і підприємництва та факультету управління галузевим і регіональним економічним розвитком і на даний час об’єднує 6 кафедр та два підрозділи (Центр розвитку підприємництва «Бізнес інкубатор» та Лабораторія інноваційних досліджень в економіці).
   В інституті здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:

Сторінки