Природничих наук і туризму

Природничих наук і туризму

 Інженерно-екологічний інститут створений в 1995 році і на даний час об’єднує 6 кафедр. Проводить підготовку спеціалістів, робота яких пов’язана із землевпорядкуванням та охороною довкілля. Кількість студентів в інституті постійно зростає і на сьогоднішній день тут навчається близько 600 студентів та 10 аспірантів. Професорсько-викладацький колектив інституту нараховує 11 професорів, докторів наук; 36 доцентів, кандидатів наук; 25 асистентів.
   В інституті здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями: